Bij Ergotherapie Totaal behandelen we ook volwassenen.

Volwassenen kunnen om verschillende redenen problemen of beperkingen ervaren in het uitvoeren van hun dagelijkse activiteiten. Wij zoeken dan samen met de cliënt naar oplossingen om deze activiteiten weer naar eigen tevredenheid uit te kunnen voeren.

De ergotherapeut kan ook een rol spelen in het verlichten van de taken en werkzaamheden van mantelzorgers en thuiszorgmedewerkers.

Het (vroegtijdig) inschakelen van een ergotherapeut kan bijdragen aan de zelfstandigheid van mensen en kan mogelijk maken dat mensen langer zelfstandig thuis zouden kunnen wonen.

Bij Ergotherapie Totaal zien we vaak volwassenen die beperkingen ervaren naar aanleiding van bijvoorbeeld ouderdom, dementie, parkinson, CVA, reumatische klachten of chronische pijn. Maar er kan natuurlijk ook bij ons aangeklopt worden zonder een vastgesteld ziektebeeld.

Hulpvragen die we veel zien binnen Ergotherapie Totaal zijn bijvoorbeeld gericht op:
– Motoriek (valpreventie, fijne motoriek, arm/handfunctie)
– Productiviteit (organisatie van het huishouden, het doen van de was, de boodschappen, uitvoering van werk, indelen van de dag)
– Ontspanning (het uitvoeren van hobby’s)
– Verplaatsen (veilig verplaatsen, vervoersvoorziening, opstaan uit bed)
– Cognitie (geheugensteuntjes, plannen en indelen van een dag)
– Zelfverzorging (douchen, aan- en uitkleden, toiletbezoek etc.)
Daarnaast richten we ons ook veel op het vinden van balans tussen belasting en belastbaarheid, vermoeidheid en de sensomotorische informatieverwerking.

Mensen kunnen ook zonder verwijzing van de huisarts zichzelf aanmelden bij ons. Ergotherapie wordt 10 uur vergoed vanuit de basisverzekering. Het kan wel van het eigen risico afgaan.