Wat is ergotherapie?
Mensen zijn van nature handelende wezens die op hun eigen unieke wijze willen deelnemen in de maatschappij.

Wij als ergotherapeuten helpen jou om zoveel mogelijk zelfstandig te zijn in dat wat jij dagelijks doet/wil doen. Een lichamelijk of psychisch probleem, of een vertraagde ontwikkeling kan deze zelfstandigheid belemmeren. Wij kijken naar verschillende gebieden die jij gebruikt om te handelen en mee te doen in de maatschappij. Wanneer je vastloopt op een bepaald gebied,
of dreigt vast te lopen, dan worden wij ingeschakeld.

Dit kan zijn op het gebied van zelfstandig zijn/worden, maar ook op het gebied van sensomotorische informatieverwerking, aandacht en concentratie, (fijne) motoriek, planning en organisatie en vermoeidheid en stress.

Ergotherapeuten zijn experts in het handelen, maar kijken vooral ook naar de omgeving van jou en betrekken die, zo nodig, ook bij de behandeling. Wij brengen jouw wensen en mogelijkheden in kaart en werken samen met jou aan een mooi leven.
Op deze manier wordt een behandelplan helemaal aangepast op jou als uniek persoon en jouw omgeving.

Binnen onze praktijk Ergotherapie Totaal zijn we gespecialiseerd in sensomotorische informatieverwerking. Meer informatie hierover kun je vinden onder het kopje ‘sensomotorische informatieverwerking’.

 

Ergotherapie Totaal
Bij Ergotherapie Totaal hebben wij een paar belangrijke pijlers, waar onze werknemers 100% achter staan.

Bij Ergotherapie Totaal vinden wij het belangrijk dat de mens en zijn omgeving als één geheel wordt gezien. Wij kijken graag naar de mogelijkheden in plaats van de beperkingen van een cliënt.

Daarnaast vinden wij het erg belangrijk om een goede samenwerking te hebben met alle betrokken partijen. Een goede samenwerking hangt en staat met communicatie. Dit vinden wij binnen ons team een belangrijk begrip. Communicatie met de cliënt, communicatie met ouders/verzorgende van de cliënt, communicatie met andere hulpverleners, communicatie met scholen (leerkrachten, intern begeleiders), maar ook communicatie binnen ons eigen team. Wij vinden dit belangrijk, omdat communicatie de sleutel tot succes kan zijn bij behandelingen. Een goede communicatie is de basis voor de rest van het proces.

Verder staan wij voor kwalitatief goede zorg. Dat houdt in dat we allemaal kwaliteitsgeregistreerd zijn en onze kennis bijhouden door middel van het volgen van cursussen en opleidingen over verschillende onderwerpen.

ms57573335