Sensomotorische informatieverwerking

Wat is het?
De sensomotorische informatieverwerking (SI) is vaak beter bekend onder de noemer van prikkelverwerking. Dit is een proces dat via onze zintuigen verloopt. Binnen Ergotherapie Totaal zien we veel kinderen en volwassenen die te maken hebben met problemen op dit gebied.

Met onze zintuigen nemen we de wereld in en om ons heen waar. Dit zorgt ervoor dat we kunnen handelen naar de omstandigheden. Als er iets in de zintuigen verstoord is, je bent bijvoorbeeld heel gevoelig of juist ongevoelig, kan dat problemen geven in je handelen en/of je ontwikkeling. Dat kan natuurlijk erg vervelend zijn! Onze sensomotorische informatieverwerking is dus een proces waar je de hele dag mee te maken hebt. Dit is dus een proces waarbij je zintuigen de informatie aanleveren zodat jij als mens, in jouw lijf en jouw gesteldheid, de juiste handelingen kunt uitvoeren. Als daar verstoringen in zijn kan een ergotherapeut met deze specialisatie helpen je prikkelverwerking in kaart te brengen. Door beter zicht te hebben op deze processen kunnen we samen werken aan een betere verwerking van de prikkels die je de hele dag door moet verwerken.

Alertheid
Je alertheid is ontzettend belangrijk in je vermogen om te kunnen waarnemen. Ben je namelijk veel aan het dagdromen, dan krijg je maar de helft mee van wat er om je heen gebeurt. Andersom werkt het natuurlijk ook. Vanuit een hyperalerte staat krijg je alles mee zonder filter waardoor het waarschijnlijk een stuk lastiger is om te concentreren op school en/of je werk.

Gelukkig zijn er veel manieren om moeilijkheden op deze gebieden aan te pakken. Tijdens de ergotherapie gaan we op zoek naar de juiste manier voor jou. Jouw lijf en situatie zijn natuurlijk helemaal uniek. We kijken daarbij naar aanpassingen in je omgeving maar ook naar oplossingen voor jezelf. Een van die oplossingen is bijvoorbeeld het leren om de zintuigen beter te reguleren. Bij kinderen werken we daarbij vaak met spel- en speelmateriaal. Voor volwassenen vaak met technieken en alledaagse tips die passen in jouw agenda, omgeving en manier van leven.