Volwassenen

Ook als volwassene kun je terecht bij Ergotherapie Totaal. We zien binnen de praktijk veel verschillende type hulpvragen. De gemeenschappelijke deler daarin is dat het vaak gaat over het uitvoeren van de dagelijkse activiteiten. Daar kunnen verschillende problemen/beperkingen aan ten grondslag liggen. We zoeken dan samen met de cliënt naar oplossingen om deze activiteiten weer naar eigen tevredenheid uit te kunnen voeren. Door het (vroegtijdig) inschakelen van een ergotherapeut kunnen we bijdragen aan de zelfstandigheid van mensen en het daarmee vaak mogelijk maken dat ze langer zelfstandig thuis kunnen blijven wonen. Ook denken we graag mee in het verlichten van de taken en werkzaamheden van mantelzorgers en thuiszorgmedewerkers.

Type hulpvragen

Bij Ergotherapie Totaal zien we vaak volwassenen die beperkingen ervaren naar aanleiding van bijvoorbeeld ouderdom, dementie, parkinson, CVA, reumatische klachten of chronische pijn. Ook zien we vaak volwassenen waar er (nog) geen vastgesteld ziektebeeld is.

Hulpvragen die we veel zien binnen Ergotherapie Totaal zijn bijvoorbeeld gericht op:

  • Motoriek: bijvoorbeeld valpreventie, (fijne) motoriek, arm/handfunctie
  • Productiviteit: bijvoorbeeld organisatie van het huishouden, het doen van de was, boodschappen, uitvoering van werk, indelen van de dag
  • Ontspanning: bijvoorbeeld het uitvoeren van hobby’s
  • Verplaatsen: bijvoorbeeld veilig verplaatsen, vervoersvoorziening, opstaan uit bed
  • Cognitie: bijvoorbeeld geheugensteuntjes, plannen en indelen van een dag
  • Zelfverzorging: bijvoorbeeld douchen, aan- en uitkleden, toiletbezoek
  • Het vinden van een balans tussen belasting en belastbaarheid
  • Vermoeidheidsklachten
  • Prikkelverwerking/sensomotorische informatieverwerking

Toegang/vergoeding
Je kunt zonder een verwijzing van de huisarts bij ons terecht. Ergotherapie wordt voor 10 uur vergoed uit de basisverzekering, het kan wel van je eigen risico afgaan. Kijk voor de actuele vergoedingen je polis even na.