Bij ergotherapie Totaal behandelen we kinderen.

Kinderen ontwikkelen zich vanaf de geboorte. Ieder kind op zijn eigen tempo en soms ook in eigen volgorde. Soms verloopt de ontwikkeling op een bepaald moment moeizaam. Dit kan komen door een ziekte of aandoening, maar soms is de aanleiding ook onduidelijk.

Bij ergotherapie totaal kijken we dan holistisch waar het kind vastloopt en hoe wij kunnen ondersteunen naar verdere ontwikkeling.

De eerste voorkeur gaat altijd uit naar een oplossing bij het kind zelf, door iets op een andere manier te doen, te leren, of door bijvoorbeeld voorwaarden te stimuleren. Daarnaast kijken we of de omgeving aangepast moet worden met ander materiaal of hulpmiddelen. Om de ontwikkeling zo veel mogelijk support te bieden. Zodat het kind zo veel mogelijk voorwaarden heeft om verder te ontwikkelen.

Kinderen komen met allerhande hulpvragen bij ons. Vragen op het gebied van zelfstandig worden, zelf aankleden, eten, fietsen. Maar ook bijvoorbeeld leren plannen, huiswerk maken, overzicht krijgen in dagritme.

Ergotherapie wordt vergoedt vanuit de basisverzekering. ( bij kinderen jonger dan 18 jaar is het eigen risico niet van toepassing)