Bij Ergotherapie Totaal behandelen we kinderen van 0 t/m 18 jaar.

Kinderen ontwikkelen zich vanaf de geboorte. Ieder kind op zijn eigen tempo en soms in zijn eigen volgorde. Soms verloopt de ontwikkeling op een bepaald gebied moeizaam. Dit kan komen door een ziekte of aandoening, maar soms is de aanleiding ook onduidelijk.

Bij Ergotherapie Totaal kijken we holistisch waar het kind vastloopt en hoe wij kunnen ondersteunen in de verdere ontwikkeling.

De eerste voorkeur gaat altijd uit naar een oplossing bij het kind zelf. Bijvoorbeeld door iets op een andere manier te doen, te leren, of door voorwaarden te stimuleren. Daarnaast kijken we of de omgeving aangepast moet worden met bijvoorbeeld ander materiaal of hulpmiddelen om de ontwikkeling zo veel mogelijk support te bieden.

Kinderen komen met allerlei hulpvragen bij ons. Vragen op het gebied van zelfstandig worden (zelf aankleden, fietsen, eten), maar ook met hulpvragen als leren plannen, overzicht krijgen in het dagritme, aandacht/concentratie etc. De sensomotorische informatieverwerking speelt bij veel hulpvragen een grote rol.

Wij krijgen vaak aanmeldingen van onder andere leerkrachten en intern begeleiders, huisartsen, fysiotherapeuten, integrale vroeghulp. Je kan je ook zelf aanmelden bij een ergotherapeut. Hier is geen verwijzing meer van de huisarts voor nodig.
Ergotherapie wordt 10 uur vergoed vanuit de basisverzekering. Bij kinderen jonger dan 18 jaar is het eigen risico niet van toepassing.