Netwerken/Samenwerking

Samenwerking staat bij ons hoog in het vaandel omdat dit een meerwaarde brengt aan een effectieve behandeling en het leven van de cliënt. Precies om die reden zijn wij als praktijk aangesloten op een aantal netwerken, zo houden we korte lijntjes met verschillende disciplines in de eerste lijn en om onze kennis en inzichten met elkaar te delen. Voorbeelden van dergelijke netwerken:

  • Groei 8 (Lochem): een samenewerkingsverband met chiropractor, haptonoom, speltherapeut, remedial teacher, logopedist en optometrist.
  • Zorgsamen (Lochem): wij zijn aangesloten bij de zorgpaden neurorevalidatie, brede zorg dichtbij en SOLK
  • Kwartet interdisciplinair kindercollectief Zutphen: een samenwerkingsverband met de kinderfysiotherapeut, psycholoog en een logopedist.
  • DCD netwerk Roessingh: Intensieve samenwerking bij verdenking van DCD bij kinderen.

Voor meer informatie over deze samenwerkingsverbanden kunt bij een van onze ergotherapeuten terecht. Ook als je de samenwerking op wilt zoeken, horen we natuurlijk graag van je!