Samenwerken staat bij ons hoog in het vaandel, omdat dit een meerwaarde brengt aan de behandeling en aan het leven van de cliënt. Samenwerken staat bij ons hoog in het vaandel, omdat dit een meerwaarde brengt aan de behandeling en aan het leven van de cliënt.

Wij zijn als praktijk aangesloten aan een aantal netwerken om korte lijntjes te hebben met verschillende disciplines in de eerste lijn en om onze kennis/inzichten te delen.
– Groei 8 (Lochem) is een samenwerkingsverband met chiropractor, haptonoom, speltherapeut, remedial teacher, logopedist en optrometist.
– Zorgsamen (Lochem) werkt met verschillende zorgpaden. Wij zijn aangesloten bij de zorgpaden neurorevalidatie, brede zorg dichtbij en SOLK.
– Kwartet interdisciplinair kindercollectief Zutphen is een samenwerkingsverband met kinderfysiotherapeut, psycholoog en een logopedist.
– DCD netwerk Roessingh. Hier hebben we nauw contact mee en sturen we kinderen naar toe bij verdenking op DCD.

Voor meer informatie over deze samenwerkingsverbanden kunt u bij één van onze ergotherapeuten terecht.